Người Hàn Quốc

Người Hàn Quốc giảm hai tuổi sau một đêm

Hạ Băng - 2023-07-03 06:40:24
Khi luật tính tuổi mới của Hàn Quốc có hiệu lực từ hôm 28/06, bà Kim Hae-yeon đang từ 50 tuổi được tính lại thành 48. Một nhóm phụ nữ Hàn Quốc đi bộ trên...