người giàu

Người Mỹ cần tài sản bao nhiêu để được coi là giàu?

2021-05-17 08:23:16
Kỳ vọng giàu ở Mỹ có sự khác biệt theo từng thế hệ: người càng trẻ thì cảm thấy cần càng ít tài sản để được coi là giàu… Phần lớn người Mỹ nói...