người đứng đầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra dịch

2021-05-10 10:23:46
Cán bộ, nhất là người đứng đầu, theo Thủ tướng, còn có lúc lơ là, chủ quan, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm không rõ ràng, đến khi có dịch thì lúng túng,...