người đồng tính

Công nhận đa ái – Xu hướng gia đình mới của Mỹ

2020-07-04 23:36:50
Thị trấn Somerville ở bang Massachusetts đã quyết định công nhận mối quan hệ đa ái trong một gia đình. Điều gì sẽ xảy ra nếu đa ái được công nhận rộng rãi? Miles...