người có quan hệ gia đình

Cấm bố trí người nhà cùng làm lãnh đạo tại 13 ngành

Hạ Băng - 2023-07-22 14:00:05
Bộ Chính trị yêu cầu không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm chức danh đứng đầu cấp ủy hoặc cơ quan hành chính trong 13 ngành. Thường...