ngư trường

Làm gì để bảo vệ ngư dân Việt Nam không bị hà hiếp trên biển Đông?

2020-07-24 14:38:05
Chủ quyền biển phải đi đôi với sở hữu thực địa. Hải quân, Hải cảnh, ngư dân là những lực lượng quan trọng thực thi chủ quyền biển. Sở hữu ngư trường...