ngoại giao kinh tế

Ngoại giao kinh tế có phát huy được vai trò như ngoại giao vaccine?

Huy Hoàng - 2023-07-10 07:18:50
Nhìn lại năm 2021-2022, khi hầu hết các nước vẫn còn khó khăn lao đao vì đại dịch covid-19, thế nhưng Việt Nam khi ấy đã hoàn thành xuất sắc công tác ngoại giao...