Nghị quyết 78

Vì vùng đất xứng danh “Thành đồng của Tổ quốc”!

LS Lê - 2022-06-28 07:25:58
Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, diện mạo giao thông của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đã dần thay da đổi thịt, góp phần phát triển kinh...