Nghị định 65

Xếp hạng tín nhiệm từ góc nhìn của chuyên gia tài chính

Đông Duy - 2022-12-21 08:00:26
Vừa qua, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 65 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Theo các chuyên gia, dự thảo sẽ là cơ...