Nghị định

Hạn chế để cục, vụ ban hành thông tư rồi bắt cả nước thực hiện

2020-01-02 14:27:20
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lưu ý hạn chế ban hành thông tư, nhất là để các cục, vụ ban hành rồi bắt cả nước thực hiện theo thì phải “bắt tận tay day tận...