ngân hàng có “bộ đệm”

Top ngân hàng có “bộ đệm” dự phòng nợ xấu tốt nhất

Hạ Băng - 2023-05-31 12:14:11
Thống kê cho thấy phần lớn các ngân hàng ghi nhận tỷ lệ bao phủ nợ xấu suy giảm trong 3 tháng đầu năm 2023. Có 10 ngân hàng duy trì được tỷ lệ này trên 100%...