Ngân hàng Chính sách xã hội

Người nghèo, doanh nghiệp bị phá sản sẽ được xóa nợ

2021-05-20 06:38:59
Hôm qua 19.5, Quyết định 08/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội chính thức có hiệu lực. Những...