NGÂN HÀNG 0 ĐỒNG

Ngân hàng ‘0 đồng’ lỗ chồng lỗ

2020-10-16 19:15:02
Kết quả kiểm toán hoạt động ngân hàng cho thấy tình hình tài chính của ba ngân hàng “0 đồng” ngày càng khó khăn, lỗ lũy kế tiếp tục tăng. Kiểm toán Nhà...