Nga xóa nợ cho Cu Ba

Nga được gì sau khi xóa món nợ 53 tỷ USD cho Châu Phi và Cuba?

Hạ Băng - 2023-08-02 11:10:45
Nga xóa khoản nợ Liên Xô 53 tỷ USD cho các nước châu Phi và Cuba để đổi lấy những lợi ích vô hình mà ít người nhìn thấy. Không phải ngẫu nhiên mà Moskva cần...