Nga – Ấn Độ

Liệu Nga và Ấn Độ có thể duy trì “tình bạn” mà không “hy sinh” quan hệ với Mỹ, Trung?

Tuệ Ngô - 2023-07-08 10:18:03
Nga phải thừa nhận rằng Ấn Độ đang phát triển quan hệ với Mỹ vì lợi ích của riêng mình. Tuy nhiên, Ấn Độ cũng phải chấp nhận điều tương tự khi đề cập...