Nepal

Nepal đối mặt làn sóng Covid-19 chết người tương tự Ấn Độ

2021-05-01 08:12:43
Tình hình tại Nepal có thể không kiểm soát được khi các ca bệnh gia tăng đột biến trong lúc nhiều bệnh viện thiếu giường và oxy y tế. Các bác sĩ tại Nepal cảnh...