ném tiền lẻ

Ứng xử với tiền mệnh giá nhỏ

Công Luân - 2022-10-06 14:15:27
Câu chuyện một công chức ở Đà Nẵng xem tiền như rác đã qua, nhưng vẫn còn nhiều điều khiến chúng ta cần suy ngẫm. Đó chính là cách ứng xử với tiền mệnh...