Năng lực cạnh tranh

Việt Nam mơ top đầu khu vực, cố rất nhiều nhưng còn rất xa

2020-01-13 06:59:06
Các chỉ số đo lường như Năng lực cạnh tranh, môi trường kinh doanh, đổi mới sáng tạo,… cho thấy Việt Nam còn phải nỗ lực nhiều hơn để lọt top đầu khu...