năng lực cán bộ công chức

TP.HCM giải bài toán nâng cao năng lực cán bộ công chức

Khánh Đăng - 2022-12-20 11:47:40
Trong những ngày cuối cùng của năm 2022, TP.HCM đã cho thấy những cải thiện đáng kể trong kế hoạch tinh gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội...