năng lực cán bộ

Chính phủ yêu cầu thay cán bộ năng lực yếu

Hạ Băng - 2023-07-23 14:23:49
Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thay thế hoặc điều chuyển công việc khác với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, thiếu...