Nam Á

Dịch Covid-19 tấn công Nam Á, kịch bản tồi tệ nhất đang diễn ra?

2020-06-18 19:51:08
Kịch bản tồi tệ nhất đang diễn ra khi chính phủ các nước Nam Á phải lựa chọn giữa việc áp đặt biện pháp phong tỏa và cứu nền kinh tế. Sự lạc quan sớm...