Năm 2022

Do đâu mà GDP tăng trưởng bất chấp những “cú sốc” lịch sử?

Huy Hoàng - 2023-01-09 16:43:59
2022 vừa qua được đánh giá là năm của những cú sốc. Vì trong lúc toàn cầu còn đang cố gượng dậy từ đáy sâu suy thoái do đại dịch Covid-19 gây ra, thì cuộc...