mục đích sử dụng đất
Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Bắc Giang
2018-04-11 16:12:30
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Bắc Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 157,7 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Ảnh minh họaThủ tướng...
Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Bắc Giang
2018-04-11 16:12:30
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Bắc Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 157,7 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Ảnh minh họaThủ tướng...
Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Hà Nam
2017-10-30 17:00:53
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Hà Nam quyết định chuyển mục đích sử dụng 14,86 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Thủ tướng Chính phủ...
Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Hà Nam
2017-10-30 17:00:53
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Hà Nam quyết định chuyển mục đích sử dụng 14,86 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Thủ tướng Chính phủ...
Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Hà Tĩnh
2017-08-22 17:00:25
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định chuyển mục đích sử dụng 17,3 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Thủ tướng Chính phủ...
Kiểm tra phản ánh cho thuê đất mương thoát nước Phan Kế Bính
2017-04-27 15:12:52
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội kiểm tra nội dung phản ánh của báo điện tử Dân trí liên quan đến việc cho thuê đất...
Yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp
2017-04-05 07:20:48
Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác, xử lý kiên quyết các vi phạm pháp luật về đất đai. Chính quyền địa...
Hà Nội: 130 dự án sử dụng đất sai mục đích, trái quy hoạch
2015-05-13 07:40:22
HĐND thành phố Hà Nội vừa kết thúc đợt giám sát tình hình sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án....
Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Quảng Bình
2014-07-18 14:33:41
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Quảng Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 57,97 ha đất trồng lúa và 49,8 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện...
Chuyển mục đích sử dụng đất tại 10 địa phương
2014-06-30 16:14:32
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý UBND 10 địa phương quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện một số dự án, công trình trên địa bàn. Ảnh...
3 tỉnh được chuyển mục đích sử dụng đất
2014-06-27 16:05:38
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý UBND 3 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Bắc Ninh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện một số dự án, công...
Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Đồng Nai
2014-06-26 15:49:16
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Đồng Nai quyết định chuyển mục đích sử dụng 1,63 ha đất trồng lúa để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng phòng...
Chuyển mục đích sử dụng đất tại 4 tỉnh
2014-06-24 14:47:41
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý UBND 4 tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Cao Bằng, Lào Cai quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện một số dự...
Đọc nhiều