mua vé vào cổng

Dùng người phố Cổ để nhận diện người phố Cổ: STOP Hội An

Hồng Lam - 2023-04-05 17:03:12
Phố cổ Hội An là di sản. Người Hội An có quyền tự hào về di sản đó, có trách nhiệm giữ gìn và khai thác những di sản đó để phát triển du lịch văn hóa....