mưa sao băng

Chỉ còn vài giờ, trận mưa sao băng đầu tiên sẽ xuất hiện tại Việt Nam

2021-01-03 22:12:06
Không giống các trận mưa sao băng khác có xu hướng duy trì cực đại trong khoảng hai ngày, thời gian cực đại của Quadrantids chỉ kéo dài vài giờ. Quadrantids (QUA)...