mua bán điện trực tiếp

Về đề xuất mua bán điện trực tiếp, không cần qua EVN

Hạ Băng - 2023-08-01 20:17:34
Tại cuộc họp về cơ chế, chính sách đảm bảo phát triển năng lượng bền vững, EVN đã kiến nghị tiếp tục tăng giá điện trước áp lực tài chính đang ngày...