một triệu căn nhà ở xã hội

Thủ tướng phê duyệt đề án xây một triệu căn nhà ở xã hội

Hạ Băng - 2023-04-03 21:33:19
Ngày 3/4, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thay mặt Thủ tướng ký phê duyệt đề án xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Đề...