mống mắt

Lưu ý bắt buộc liên quan đến quy định mới khi làm thủ tục cấp thẻ căn cước

Bích Vân - 2024-04-16 19:20:47
Bộ Công An vừa chính thức thông báo, khi luật Căn cước chính thức có hiệu lực, thay thế cho luật Căn cước công dân từ ngày 1/7 tới đất, mống mắt là thông...