Môi trường đầu tư

Những con số “biết nói” về môi trường đầu tư của Việt Nam

Thu An - 2022-07-20 08:00:29
Báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa qua đã nêu rõ, chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam trong quý I/2022 đạt 73 điểm phần...