môi giới bất động sản

Cảnh giác chiêu trò thao túng thị trường của cò đất: Bình mới rượu cũ

2021-11-05 13:42:24
Để tạo sóng, môi giới sẽ sử dụng thông tin quy hoạch hoặc thông tin dự án lớn đang chuẩn bị triển khai. Với chiêu thức này, môi giới có thể dễ dàng kiếm...