mô phỏng

Phần mềm mô phỏng thi lái xe đã điều chỉnh, dự kiến áp dụng từ 1-2-2024

M.N - 2024-01-05 17:40:00
Cục Đường bộ đã điều chỉnh, nâng cấp phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và tập huấn cho các đơn vị liên quan, dự kiến sử dụng để sát hạch...