MiG-31K

“Chiếc dao găm” của Nga đang “đàn áp” toàn bộ khối NATO như thế nào?

Lê Ngọc Thống - 2022-03-22 18:05:18
Khi nói đến chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh hiện đại, vũ khí công nghệ cao (hay vũ khí thông minh) là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành...