mien thue

Chính phủ đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thêm 5 năm

2020-04-28 10:47:12
Theo Chính phủ, việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 không làm giảm thu ngân sách do đang được thực hiện trên thực tế. Tiếp theo chương...