miền núi

ĐBQH: Tôi đi các tỉnh miền núi thấy người dân khó khăn nhưng cán bộ lại “rất khá”

2020-09-30 17:19:34
Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, vừa qua bà có đi các tỉnh miền núi...