mì tôm

Công ty mì gói hai con tôm thu 1,7 tỷ mỗi ngày

2020-03-31 06:53:15
Công ty Colusa – Miliket, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu mì gói nổi tiếng một thời, đạt doanh thu 622 tỷ và lợi nhuận ròng 25 tỷ năm 2019, không biến động nhiều...