mì hảo hảo

Đừng để việc đầu độc người dân trở nên hợp pháp

Phạm Khoa - 2022-08-26 11:19:31
Việt Nam là nước tiêu thụ mì ăn liền lớn thứ 3 thế giới, trong đó, hai thương hiệu mì được ăn nhiều nhất ở nước ta là Hảo Hảo và Omachi. Điều này cũng...