Mein kampf
Mein Kampf – Cuốn sách nguy hiểm nhất thế giới
2015-01-28 15:47:58
Cuốn “Mein Kampf” (tạm dịch: Cuộc đấu tranh của tôi) được viết bởi trùm Phát-xít Đức Adolf Hitler hiện được coi là cuốn sách “nguy hiểm nhất thế giới”....
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tìm kiếm tư tưởng mới?
2013-06-20 06:00:47
Thông tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các cộng sự  nghiên cứu hồi ký “Mein Kampf” của Hitler gây ra nhiều ý kiến trái ngược trong giới khoa học Nga. Nhà lãnh đạo...
Triều Tiên dọa giết kẻ tung tin ‘Kim Jong-un học theo Hitler’
2013-06-20 00:41:32
Triều Tiên vừa giận dữ bác bỏ bài báo cho rằng lãnh đạo nước này sử dụng hồi ký của Adolf Hitler làm sổ tay lãnh đạo và đe dọa giết các tác giả bài viết....
(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Cuộc đời tranh đấu của tôi (Kết luận)
2013-05-16 16:56:11
MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER) KẾT LUẬN Ngày 9 tháng 11 năm 1923, sau bốn năm thành lập, Đảng Công Nhân Quốc Gia Xã Hội Chủ Nghĩa Đức...
(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 15.1: Cuộc kháng chiến chống Pháp có hoàn toàn vô nghĩa?
2013-05-15 15:34:17
MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER) CHƯƠNG 15.1: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP CÓ HOÀN TOÀN VÔ NGHĨA? Khi người Pháp tiếp tục đe doạ và bắt đầu...
(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 15: Quyền được phòng thủ khẩn cấp
2013-05-14 17:53:50
MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER) CHƯƠNG 15: QUYỀN ĐƯỢC PHÒNG THỦ KHẨN CẤP Thoả thuận ngừng chiến tháng 11 năm 1918 đánh dấu sự khởi...
(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 14.1: Tầm quan trọng của liên minh về mặt quân sự
2013-05-12 21:29:19
MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER) CHƯƠNG 14.1: TẦM QUAN TRỌNG CỦA LIÊN MINH VỀ MẶT QUÂN SỰ Và, vì vậy, chúng ta, những người Chủ Nghĩa Xã...
(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 14: Định hướng phương Đông hay chính sách phương Đông
2013-05-11 23:23:39
MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER) CHƯƠNG 14: ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG ĐÔNG HAY CHÍNH SÁCH PHƯƠNG ĐÔNG Có hai lý do khiến tôi phải đề xuất xem...
(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 13.3: Đâu là chính sách liên minh tích cực?
2013-05-10 15:41:25
MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER) CHƯƠNG 13.3: ĐÂU LÀ CHÍNH SÁCH LIÊN MINH TÍCH CỰC? Hôm nay, quan điểm quyền lực chính trị và bản năng tự...
(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 13.2: Thói quen lừa phỉnh mà bọn Do Thái đã rất thuần thục?
2013-05-09 14:01:04
MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER) CHƯƠNG 13.2: THÓI QUEN LỪA PHỈNH MÀ BỌN DO THÁI ĐÃ RẤT THUẦN THỤC? Bất cứ ai nỗ lực nhìn lại và theo...
(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 13.1: Kẻ nào khuấy động phong trào làm sụp đổ nước Đức?
2013-05-08 00:17:23
MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER) CHƯƠNG 13.1: KẺ NÀO KHUẤY ĐỘNG PHONG TRÀO LÀM SỤP ĐỔ NƯỚC ĐỨC? Bất cứ ai đánh giá khả năng liên minh...
(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 13: Chính sách Liên minh Đức hậu thế chiến
2013-05-07 00:27:26
MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER) CHƯƠNG 13: CHÍNH SÁCH LIÊN MINH ĐỨC HẬU THẾ CHIẾN Sự cẩu thả trong chính sách ngoại giao của Đức Quốc...
(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 12: Vấn đề công đoàn
2013-05-06 12:17:45
MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER) CHƯƠNG 12: VẤN ĐỀ CÔNG ĐOÀN Sự lớn mạnh của phong trào trong năm 1922 đã thúc bách chúng tôi xác định...
Đọc nhiều