máy bay trực thăng

Trực thăng không người lái “made in Vietnam” đã sẵn sàng thương mại hóa

2020-09-23 21:00:22
Máy bay trực thăng không người lái với tên gọi Dragonfly- DF26 đã xong quá trình thử nghiệm và sẵn sàng thương mại hóa. Sản phẩm được chế tạo hoàn toàn tại...