máy bay thương mại

Chính khách đi máy bay thương mại…

Công Luân - 2022-09-27 14:30:44
Khi các điều kiện an ninh, an toàn bay và các dịch vụ kèm theo ngày càng tốt hơn, người ta cũng chứng kiến ngày càng nhiều lãnh đạo, chính khách trên thế giới...