mất tiền ATM

1 phút đánh cắp thông tin thẻ ATM của nhóm người Trung Quốc

2019-09-18 12:54:26
Lợi dụng lúc vắng người, nhóm người Trung Quốc chỉ mất hơn 1 phút để gắn thiết bị đọc trộm thông tin khách hàng rồi làm giả thẻ ATM rút tiền. Nhiều khách...