Mất hàng trăm cuốn sách Hán Nôm

Mất hàng trăm cuốn sách Hán Nôm, chuyện không hề nhỏ!

Phạm Khoa - 2023-03-24 09:55:17
Thông tin thất lạc hơn 100 cuốn sách tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm được Ông Đặng Xuân Thanh – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam xác nhận hôm...