mất điện toàn cầu

Điều kinh hoàng gì sẽ xảy ra khi toàn cầu mất điện?

Bảo Trâm - 2023-03-27 15:35:03
Vụ việc vào năm 2019 khiến các bệnh nhân ở Venezuela nhận ra rằng khi cả nước bị mất điện liên tục kéo dài năm ngày thì hóa ra mất điện gây ra nhiều vấn...