mang thai hộ

Phá đường dây đưa hàng chục phụ nữ sang Trung Quốc mang thai hộ

2020-09-16 20:49:16
Một phụ nữ sang Trung Quốc cấy phôi thai và sinh con được trả 330-350 triệu đồng. Mỗi phi vụ đưa người đi mang thai hộ thành công Uông Thị Trang và Uông Thị...