mạng Internet

Điều gì xảy ra nếu Internet toàn cầu thiếu Nga?

2022-03-13 08:50:36
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã ảnh hưởng rất lớn đến lĩnh vực công nghệ tại Nga. Nhiều ông lớn công nghệ trên toàn thế giới tuyên bố dừng...