Mai Phan Lợi

Mưu đồ ẩn sau “Thư ngỏ gửi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc”

An Diễm - 2022-10-24 12:49:20
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đến thăm và làm việc tại Việt Nam mang theo thông điệp mạnh mẽ về sự coi trọng của tổ chức này đối với quan hệ...