mặc đồ rằn ri

Kiến nghị xử phạt người mặc đồ rằn ri, quân trang, quân dụng không rõ mục đích

Hạ Băng - 2023-07-31 20:00:18
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Minh Đức dẫn đầu đoàn khảo sát Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội làm việc với UBND TP.HCM...