lương thưởng tết

Quảng Nam có người hưởng lương 301 triệu đồng/tháng

2019-12-25 17:40:10
Năm ngoái, người hưởng lương cao nhất ở tỉnh Quảng Nam là 121,2 triệu đồng/tháng; năm 2019, tỉnh này có người hưởng lương 301 triệu đồng/tháng. Sở Lao động...