lương khủng

Bà Trương Mỹ Lan trả cho những người thân tín ở SCB mức lương “khủng” thế nào?

Bích Vân - 2023-11-25 16:47:25
Theo kết luận điều tra, để thuận tiện chi phối hoạt động ngân hàng, bà Lan đã tuyển chọn những người thân tín có kinh nghiệm lâu năm về lĩnh vực tài chính,...