lương hưu

Điều kiện hưởng lương hưu có thể thay đổi từ 1/7/2025 người dân phải biết

Bích Vân - 2023-11-09 09:03:33
Điều 64 của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) quy định người lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm...
Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu đáp ứng đủ những điều kiện dưới đây theo quy định thì được giải quyết hưởng lương hưu ngay...
Lương hưu là vấn đề nhiều người lao động quan tâm khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Vậy người lao động nghỉ hưu năm 2022, đã đóng 30 năm BHXH sẽ được...
Ngày 07/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ năm 2022, lương...
Chị Bích đã lắc đầu từ chối khi được nghe nhân viên tư vấn tham gia BHXH tự nguyện để nhận lương hưu. Chị Nguyễn Ngọc Bích, 40 tuổi, tiểu thương ở TP HCM...
Qua hai lần sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, các nhà làm chính sách đều muốn hạn chế điều kiện nhận BHXH một lần, khuyến khích người lao động đóng tiếp...
Việc hưởng BHXH một lần đồng nghĩa với việc những người lao động này khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ không có thu nhập hàng tháng từ lương hưu và không được...
Luật Lao động quy định tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Trên thực tế ở một số ngành như giáo dục, lâm nghiệp…...
Do có một số khu vực đang phải thực hiện cách ly, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, BHXH tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk đã chi trả lương hưu, trợ...
Bài chọn lọc