lương cơ bản

Nhiều khoản thu nhập của công chức, viên chức bị bãi bỏ vào năm 2021

2020-03-13 19:00:03
Nghị quyết 27 nêu rõ: Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu); phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính...